Prijava

Razpis je odprt za prijave inženirk, ki so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mladim ter prispevajo k navduševanju za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Prijavo, ki poteka preko prijavnega obrazca, lahko odda sama inženirka ali organizacija, v kateri je zaposlena (s strinjanjem kandidatke).