Prijava

Razpis je odprt za prijave inženirk, ki so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mladim ter prispevajo k navduševanju za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.

Prijava poteka preko spodnjega prijavnega obrazca. Kandidatko za inženirko leta lahko predlagajo posamezniki oz. podjetja ali organizacije, v katerih je zaposlena ali z njimi sodeluje (s strinjanjem kandidatke), lahko jo odda tudi inženirka sama.