Barbara Bukvič

Prepoznaj svoje omejitve in jih premagaj

Barbara Bukvič je pooblaščena inženirka v podjetju IBE. Po izobrazbi je inženirka gradbeništva, pri svojem delu pa s sodelavci izdeluje projektno dokumentacijo za gradbene konstrukcije na področju energetike. Največji izziv ji pri tem predstavlja uresničiti zahteve in želje investitorja, pripraviti čim bolj kreativno rešitev tako v kakovosti kot v ekonomičnosti, obenem pa seveda izpolniti zahteve stroke. »Želim si povečati zavedanje v družbi, da je vloga gradbenih inženirjev tako pri projektiranju, kot pri gradnji, popolnoma enako pomembna kot vloga vseh ostalih strokovnjakov.«

Barbara pravi, da so danes ženske v vseh inženirskih poklicih enakovredne moškim. Oboji morajo imeti le prave lastnosti: »Dober inženir mora spoštovati svoje delo in delo vseh sodelavcev, s katerimi mora konstruktivno sodelovati. Pripravljen mora biti na stalno učenje in spremljati razvoj svoje stroke. Po drugi strani pa mora biti dovolj samokritičen, da lahko prepozna svoje omejitve in se jih usposobi premagati.«

Barbara_Bukvic (1)