Javna agencija SPIRIT Slovenija, kot izvajalska agencija Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu. Uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.

Delovanje je osredotočeno na ključne podporne storitve za informiranje, svetovanje in izobraževanje podjetnih in inovativnih posameznikov, s katerimi agencija krepi splošno zavedanje o pomenu podjetništva in inovativnosti ter ustvarja ugodnejše pogoje za uspešen zagon in poslovanje slovenskih podjetij. Na najrazličnejši dogodkih, okroglih mizah, konferencah in delavnicah, na katerih sodelujejo visoki predstavniki državnih in podpornih institucij, znanstveniki in akademiki, izkušeni podjetniki in gospodarstveniki, ponuja agencija dodatna znanja, izmenjavo izkušenj in predstavlja dobre podjetniške prakse.

V nekaj besedah lahko opišemo agencijo SPIRIT Slovenija, kot aktivnega partnerja v vseh fazah podjetništva, od ideje, preko razvoja in rasti, pa vse do internacionalizacije.

Spletno mesto
nazaj na seznam partnerjev